Nghiên cứu tác động của phương tiện truyền thông đối với giấc ngủ ở trẻ

Nghiên cứu “SỬ DỤNG CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG VÀ RỐI LOẠN GIẤC NGỦ Ở TRẺ TRAI BỊ TỰ KỶ, BỊ ADHD VÀ BÌNH THƯỜNG”

Bài báo đăng trên tạp chí Nhi khoa Hoa kỳ – Journal of American Academy Pediatrics

Tác giả: Christopher R. Engelhardt, PhD,a,b Micah O. Mazurek, PhD,a,b and Kristin Sohl, MDb,c a.

Department of Health Psychology, Thompson Center for Autism and Neurodevelopmental Disorders, and cDepartment of Child Health, University of Missouri-Columbia, Columbia, Missouri

MỤC TIÊU: Nghiên cứu hiện tại đã kiểm tra mối quan hệ giữa việc sử dụng phương tiện truyền thông (tivi, máy tính và trò chơi điện tử) và giấc ngủ của trẻ em trai mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ (ASD) so với trẻ mắc chứng rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) hoặc với sự phát triển bình thường (typical development – TD ).

PHƯƠNG PHÁP: Những người tham gia bao gồm cha mẹ của các bé trai mắc ASD (số lượng = 49), ADHD (số lượng = 38) hoặc TD (số lượng = 41) (từ 8–17 tuổi). Sử dụng bảng câu hỏi đánh giá số giờ sử dụng phương tiện hàng ngày, khả năng tiếp cận phương tiện truyền thông trong phòng ngủ và số giờ ngủ trung bình mỗi đêm.

KẾT QUẢ: Việc truy cập các phương tiện truyền thông trong phòng ngủ có liên quan đến thời gian ngủ mỗi đêm ít hơn của các trẻ thuộc cả 3 nhóm nghiên cứu. Việc tiếp cận với tivi hoặc máy tính trong phòng ngủ có liên quan nhiều hơn đến việc giảm thời gian ngủ ở trẻ em trai mắc chứng tự kỷ- ASD so với các trẻ em trai mắc chứng ADHD hoặc TD. Các mô hình đa biến cho thấy, ngoài việc đi vào phòng ngủ, khoảng thời gian chơi trò chơi điện tử có liên quan riêng đến việc trẻ em trai mắc ASD ngủ ít hơn. Chỉ trong nhóm ASD, mối quan hệ giữa việc tiếp cận trò chơi điện tử trong phòng ngủ và giảm giấc ngủ được biểu hiện qua số giờ chơi trò chơi điện tử trong phòng ngủ.

KẾT LUẬN: Các kết quả hiện tại cho thấy rằng các biến số liên quan đến phương tiện truyền thông có thể là một yếu tố quan trọng cần xem xét để hiểu về rối loạn giấc ngủ ở trẻ em mắc ASD. Nghiên cứu sâu hơn là cần thiết để mô tả rõ hơn các quá trình sử dụng phương tiện truyền thông có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ của những người mắc ASD. Nhìn chung, những phát hiện hiện tại cho thấy rằng thời gian sử dụng phương tiện truyền thông tiếp xúc bằng màn hình và khả năng tiếp cận phương tiện truyền thông trong phòng ngủ nên được đánh giá thường xuyên và có thể là những mục tiêu can thiệp quan trọng khi giải quyết các vấn đề về giấc ngủ ở trẻ em mắc chứng ASD.

Các bố mẹ quan tâm sâu hơn có thể đọc bài viết đầy đủ ở link đính kèm. 

Media Use and Sleep Among Boys With Autism Spectrum Disorder, ADHD, or Typical Development | American Academy of Pediatrics

Mời bạn tham gia Group Thắp đèn xanh – Đồng hành cùng trẻ Tự kỷ để thảo luận, chia sẻ và đồng hành cùng các trẻ Tự kỷ

Nguồn tham khảo : aappublications.org

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *